Når opplysninger om deg samles inn og brukes, har du en del rettigheter du bør kjenne til. På denne siden finner du en oversikt over alle rettighetene du har etter personvernregelverket.

Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at du får oppfylt disse rettighetene på en enkel måte. Rettighetene dine skal som hovedregel oppfylles gratis og innen en måned fra du tar kontakt med virksomheten. Du kan lese mer om virksomhetenes plikt til å oppfylle rettighetene dine her

Før du kontakter Datatilsynet

Hvis du mener at personvernrettighetene dine er brutt, bør du ta kontakt med den virksomheten som behandler personopplysningene dine før du tar kontakt med oss i Datatilsynet. Ofte vil det være nok til å løse saken.

Hvis virksomheten har et personvernombud, anbefaler vi at du tar kontakt med denne. Et personvernombud er en kontaktperson for spørsmål om behandling av personopplysninger og de rettighetene du har etter personopplysningsregelverket.

Oversikt over registrerte personvernombud

Er du kredittvurdert?

Hvis du er kredittvurdert uten å skjønne hvorfor, kan du sende en klage til selskapet som bedt om kredittvurderingen. Du har også mulighet til å sperre for at selskaper kan kredittvurdere deg.
Er du kredittvurdert?

Fødselsnummer

Fødselsnummer er et unikt identifiseringsnummer som alle mennesker som blir født eller som bosetter seg i Norge blir tildelt av staten. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt. Det er likevel klare regler for bruken av det.

Fødselsnummer

Hvordan ber jeg om sletting av søketreff i søkemotorer?

Du kan be om at en søkemotor fjerner søketreff som dukker opp når noen søker på navnet ditt. Dette kalles avindeksering. Vi har laget en gjennomgang av hvordan det kan gjøres.

Hvordan ber jeg om sletting av søketreff i søkemotorer?