Hvordan ber jeg om sletting av søketreff i søkemotorer?

Som enkeltperson kan du be om at søkemotorer fjerner søketreff som dukker opp ved søk på navnet ditt (avindeksering).

Det er EU-domstolen som har avgjort dette, og det følger også av personvernforordningen artikkel 6 bokstav f.

Selv om dommen gjelder søketreff i Google, gjelder den også for alle søkemotorselskaper som har salgskontor eller liknende i et EU-land. Du kan derfor også søke andre søkemotorselskaper enn Google om å få fjernet søketreff.

Gjelder også automatiske forslag til søk

Du har også mulighet til å få fjernet belastende søkeforslag i søkemotoren. Dette gjelder autofullføringsforslag som kommer opp sammen med ditt eget navn. Dersom Ola Nordmann skriver inn sitt navn i Google, og ikke liker at han får opp søkeforslagene «Ola Nordmann Alzheimer» eller «Ola Nordmann kriminell», kan han derfor anmode Google om å fjerne disse forslagene til søk.

Ingen utbetinget rett til sletting

Du har likevel ikke en ubetinget rett til å få søketreff fjernet fra Google eller andre søkemotorer. Søkemotoren må gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. I vurderingen har det betydning informasjonen i søketreffet er misvisende, irrelevant, feilaktig eller belastende.

Husk også at søkemotoren ikke kan fjerne selve nettsiden som søketreffet leder til. Du kan derfor kun anmode søkemotoren om at selve søketreffet som dukker opp på navnet ditt blir slettet. Selv om søkemotoren sletter søketreffet er det derfor fremdeles mulig å finne nettsiden ved å bruke andre søkeord enn ditt navn.

Hva gjør jeg om jeg vil avindekseres?

Dersom du ikke vil at søk på navnet ditt skal lede til en bestemt sak, kan du søke Google om avindeksering på Googles eget nettskjema. Du kan også søke om å få navnet ditt fjernet fra andre søkemotorer.
Her kan du søke Bing om sletting

Google etterkommer ønsker om fjerning i omtrent 40 prosent av tilfellene. Tallet er omtrent det samme for Norge som det er for resten av Europa.
Les mer om hvor mange forespørsler Google har mottatt, nettadressene de har fjernet, hvem som sender inn forespørsler, innholdet på nettstedene og nettadressene i disse forespørslene

Kriterier for å innvilge sletting

Som nevnt har du ikke en ubetinget rett til å få søketreff slettet. I vurderingen er blant annet disse kriteriene relevante:

  1. Dersom saken har allmenn interesse eller du er en offentlig person, må du tåle mer omtale.
  2. Om det som beskrives er et kriminelt forhold, må du tåle mer omtale.
  3. Om det som beskrives er opplysninger knyttet til yrkesutøvelse, må du tåle mer omtale.
  4. Dersom omtalen som kommer frem om deg er uriktig, skal det styrke din rett til å få navnet ditt avindeksert.
  5. Dersom saken er gammel, skal det styrke din rett til å få saken slettet.

Du kan lese mer om kriteriene for å få innvilget sletting i Artikkel 29-gruppen (EU-kommisjonens rådgivende organ i personvernsørsmål) sine retningslinjer (pdf, engelsk versjon)

Kontakt først den som har publisert opplysningene

Før du går til Google eller andre søkemotorer, kan du forsøke å få nettstedet som publiserte informasjon om deg til å slette det som står om deg. Dersom du lykkes, kan det likevel ta litt tid fra informasjonen blir fjernet fra nettstedet til søkemotoren har registrert dette, slik at siden fjernes fra trefflisten.

Hvordan få Google til å oppdatere indeksen raskere etter at informasjon er slettet

Det er mulig å påskynde prosessen, altså få Google eller en annen søkemotor til å reindeksere raskere. Google har selv tips til hvordan man kan få dem til å reindeksere raskere

Klagemuligheter

Datatilsynet er klageinstans for søkemotorens avgjørelse. Dersom du ikke får medhold, har du mulighet til å klage til oss. Husk å oppgi din adresse og telefonnummer når du kontakter oss.

Relatert innhold