Hvordan ber jeg om sletting av søketreff i søkemotorer?

Som enkeltperson kan du be om at et søketreff fjernes ved søk på navnet ditt hos en søkemotor. Dette kalles ofte for «sletting av søketreff» eller «avindeksering».

Sletting eller fjerning av et søketreff innebærer at søketreffet ikke lenger dukker opp ved søk i en søkemotor. En søkemotor er et program som går gjennom ulike nettsider og oppretter søkeindekser på ulike søketreff, slik som navn. Noen av de mest brukte søkemotorene i dag er Google og Bing.

Husk også at søkemotoren ikke kan fjerne selve nettsiden som søketreffet leder til. Søketreffet fjernes kun fra søketreffene til den enkelte søkemotor ved enkelte søk. Selv om søkemotoren fjerner søketreffet er det derfor fremdeles mulig å finne nettsiden ved å bruke andre søkeord enn navnet ditt. Dersom du ønsker å få slettet informasjonen som er publisert på den aktuelle nettsiden, må du henvende deg til den ansvarlige for nettsiden og be om dette.

Søketreffet vil kun fjernes fra søk innenfor EU/EØS og på landsdomene til søkemotorene (eksempelvis google.no).

Rettigheten gjelder også automatiske forslag til søk

Du har også mulighet til å få fjernet belastende søkeforslag i søkemotoren. Dette gjelder autofullføringsforslag som kommer opp sammen med ditt eget navn. Dersom Ola Nordmann skriver inn sitt navn i Google, og ikke liker at han får opp søkeforslagene «Ola Nordmann Alzheimer» eller «Ola Nordmann kriminell», kan han be Google om å fjerne disse forslagene til søk.

Søketreff på andre opplysninger enn navn

Du kan også søke om å få et søketreff fjernet ved søk på annen informasjon enn navnet ditt, for eksempel telefonnummeret ditt. Retten til å få et treff fjernet står imidlertid sterkest ved søk på direkte identifiserende opplysninger, slik som navnet ditt.

Hver sak vurderes konkret

Du har ikke en ubetinget rett til å få søketreff fjernet fra Google eller andre søkemotorer. Søkemotoren må gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Søkemotoren må foreta en avveining mellom din rett til beskyttelse av dine personopplysninger og allmennhetens rett til informasjon. I vurderingen har det betydning om informasjonen i søketreffet er misvisende, irrelevant, feilaktig eller belastende.

Dersom du er en offentlig person eller søketreffet relaterer seg til en rolle du har hatt i offentligheten, vil det kunne være vanskeligere å få søketreffet slettet.

Momenter som taler for eller mot sletting

Momenter som vil tale for sletting av et søketreff:

 • Dersom søket kommer opp ved søk på navnet ditt
 • Dersom du er mindreårig eller var mindreårig på tidspunktet som søketreffet relaterer seg til
 • Dersom informasjonen er misvisende, unøyaktig eller utdatert
 • Dersom en domstol har vurdert ytringene som straffbare
 • Dersom søketreffet inneholder særlige kategorier av opplysninger
 • Dersom søketreffet har en svært negativ påvirkning på deg og ditt liv (for eksempel dersom det er vanskeligere å søke jobb)
 • Dersom søketreffet inneholder informasjon om straffbare handlinger eller siktelse i straffesak
 • Dersom søketreffet eller saken er mange år gammel

Momenter som vil tale mot sletting av et søketreff:

 • Dersom du er en offentlig person
 • Dersom søketreffet omhandler deg i en profesjonell situasjon eller i forbindelse med din yrkesutøvelse
 • Dersom du frivillig har offentliggjort informasjonen selv på et tidligere tidspunkt
 • Dersom søketreffet er publisert i en journalistisk kontekst i utgangspunktet
 • Dersom de som har publisert søketreffet har en rett eller plikt til å offentliggjøre informasjonen

Hvordan slette et søketreff

Kontakt den som har publisert opplysningene

Før du går til Google eller andre søkemotorer, kan du forsøke å få nettstedet som publiserte informasjon om deg til å slette det som står om deg. Dersom du lykkes, kan det likevel ta litt tid fra informasjonen blir fjernet fra nettstedet til søkemotoren har registrert dette, slik at siden fjernes fra trefflisten.

Kontakt de ulike søkemotorene

Dersom du ikke vil at søk på navnet ditt skal lede til en bestemt sak, kan du søke om at søketreffet fjernes av den enkelte søkemotor.

Googles nettskjema (search.google.com).
Bings nettskjema (bing.com).

Du kan lese mer om forespørsler om fjerning og statistikk knyttet til fjerning av søketreff i Google (transparencyreport.google.com).

Klagemuligheter

Du kan klage inn søkemotorenes behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Dersom du ikke får medhold på søknaden om fjerning av søketreff, har du altså mulighet til å klage til oss. Dersom du ønsker å klage til oss er det fint om du legger ved:

 • Url-en til søketreffene du ønsker fjernet
 • Korrespondansen med søkemotoren som ikke ønsker å fjerne søketreffet
 • Dersom du mener at det foreligger noen særlige grunner til at søketreffet må fjernes i ditt tilfelle, må du gjerne forklare hvorfor i klagen.

Les mer om å klage til Datatilsynet

Mer informasjon

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har utarbeidet en veiledning om retten til å bli glemt i kontekst av søkemotorer (edpb.europa.eu). 

Retningslinjene til den såkalte Artikkel 29-gruppen (ec.europa.eu), som var EDPBs forgjenger, kan også fortsatt være relevante, for eksempel når det gjelder vilkårene for sletting av søketreff. 

Relatert innhold