Rett til sletting

Illustrasjonsbilde

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt».

Med mindre et av unntakene gjelder (se lenger ned), kan du kreve sletting av opplysningene dine i følgende tilfeller:

 • Dersom du benytter deg av din rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine, og det ikke finnes tungtveiende grunner til behandlingen.
 • Dersom virksomheten behandler personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke og du trekker tilbake samtykket.
 • Dersom du er mindreårig og har brukt en digital tjeneste, slik som sosiale medier.
 • Dersom det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine – formålet med opplysningene er oppnådd.
 • Dersom opplysningene har blitt innhentet ulovlig.
 • Dersom virksomheten har sletteplikt etter loven.

Virksomheten skal gjennomføre sletting uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.

Sletting av søketreff i søkemotorer

Du kan også søke om sletting av søketreff som kommer opp når noen søker etter navnet ditt i søkemotorer slik som Google. Om du har rett til sletting, kommer an på en sammensatt vurdering. Les mer om hvordan du ber om sletting av søketreff

Unntak

Retten til å kreve sletting gjelder ikke i følgene tilfeller:

 • Personopplysningene inngår i en ytring som er vernet av ytrings- og informasjonsfriheten.
  Les mer om journalistiske, akademiske, kunstneriske og litterære formål
 • Lagring er nødvendig for arkivering i allmenhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål. Unntaket gjelder bare dersom sletting i alvorlig grad vil hindre at målene nås. Videre sier personvernforordningen artikkel 89 at disse typene behandling av personopplysninger må ha tiltak og garantier for å vareta den enkeltes personvern.
 • Virksomheten har lagringsplikt etter lov (for eksempel bokføringsplikt).
 • Lagring er nødvendig for visse typer bruk innen helsetjenesten (etter personvernforordningen artikkel 9).
 • Lagring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Virksomheten har plikter dersom den har utlevert slettepliktige opplysninger

Dersom du har rett til sletting og virksomheten på et tidligere tidspunkt har utlevert opplysninger om deg til noen andre, har den normalt plikt til å si fra til mottakeren eller mottakerne om slettingen. Du har også rett til å få vite hvem som har mottatt opplysningene (artikkel 19).

Der opplysningene har blitt offentliggjort, skal virksomheten ta rimelige skritt for å informere andre som linker til eller har kopiert opplysningene, om at du har bedt om sletting.