Fødselsnummer

Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt.

Fødselsnummeret (11 siffer) består av fødselsdato (6 siffer) og personnummer (5 siffer).

Hva kan fødselsnummeret brukes til?

Selv om fødselsnummeret ikke regnes som sensitivt, er det klare grenser for bruken av det. Fødselsnummeret kan bare brukes når det er saklig behov for sikker identifisering av en person og fødselsnummeret er nødvendig for å oppnå slik identifisering (personopplysningsloven § 12)

Det er for eksempel saklig behov for å bruke fødselsnummer ved innrapportering til skattemyndighetene og når et selskap gjør en kredittsjekk av deg.

I administrasjon av kundeforhold og medlemskap vil det som regel være tilstrekkelig å bruke navn, adresse og fødselsdato for å sikre riktig identifisering av en person. Da skal fødselsnummeret ikke brukes.  

Hvem kan bruke fødselsnummeret?

 1. Offentlige forvaltningsorganer kan bruke fødselsnummer for å skille enkeltmennesker fra hverandre på en sikker måte.
 2. Det trengs saklige grunner til å bruke fødselsnummeret til barn i skole- og barnehagesammenheng. I noen tilfeller kan det imidlertid være nødvendig for å sikre tilstrekkelig identifisering. 
  Les mer om bruk av fødselsnummer i skoler og barnehager
 3. Fødselsnummer brukes av virksomheter som skal rapportere inntekt, gjeld, tilgodehavende, renter og andre ytelser til Skatteetaten. Dette gjelder for eksempel arbeidsgivere, NAV, kemneren, Lånekassen, banker, forsikringsselskaper, boligsameier, og andre som har innrapporteringsplikt.
 4. Skattemyndighetene bruker fødselsnummer på innbetalingsblanketten for restskatt for å kunne identifisere deg som skatteyter på en sikker måte.
 5. Sykehus bruker fødselsnummer for å sikre at de gir behandling til rett person.
 6. Kredittopplysningsbyråer bruker fødselsnummer til å sikre at de gir kredittvurdering av rett person.
 7. Kraftselskaper har nå lov til å samle inn fødselsnummer i overgangen til Elhub, som er et nytt system for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Deres rett til å gjøre dette følger av forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

Fødselsnummeret er ikke legitimasjon

For virksomheter er det viktig å vite at et fødselsnummer ikke er legitimasjon. At en person oppgir korrekt fødselsnummer, er ingen garanti for at vedkommende faktisk er den man påstår å være. Når en virksomhet skal verifisere identiteten, må den derfor bruke andre virkemidler enn fødselsnummer. Eksempler på dette er elektronisk ID eller sjekk av gyldige ID-dokumenter opp mot personen.

Sending av fødselsnummer

Når fødselsnummer inngår i en forsendelse, skal det ikke være tilgjengelig for andre enn deg som mottaker. Nummeret må derfor sikres når det sendes per brev, i e-post eller SMS.

 • Når fødselsnummer sendes som post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvolutt-vinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten.
 • Når fødselsnummer sendes i e-post eller ved hjelp av annen telekommunikasjon, skal det krypteres.
 • Fødselsnummer kan i enkelte tilfeller kommuniseres over SMS, fordi denne kommunikasjonsformen har en viss informasjonssikkerhet.

Kryptering eller sikring av fødselsnummer er viktig også når fødselsnummer sendes gjennom usikrede nettverk. Kryptering er spesielt viktig når det sendes i e-post eller over internett. Alminnelig usikret e-post eller annen ukryptert internettkommunikasjon gir ikke tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Mer om fødselsnummer

Nettbutikker og nettjenester kan ikke sitte på fødselsnummer

Datatilsynet pålegger Skattelisten.info å slette fødselsnumrene som tjenesten har samlet inn. Den mye omtalte tjenesten har lagret fødselsnummer i strid med loven.

Spørsmål og svar