Rett til å protestere

Rett til å protestere

Noen ganger behandles personopplysningene dine uten at du har gitt samtykke. Det kan gi en følelse av å miste kontrollen over egne opplysninger. For å bøte på dette, sier loven at du i en del tilfeller kan protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet (jf. personvernforordningen artikkel 21).

En protest kan gjøre at virksomheten ikke lenger kan bruke personopplysningene. Med mindre opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg, skal de også slettes.

Virksomheten skal svare på protesten din uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.

I de tilfellene der du kan ha rett til å protestere, skal du alltid få separat informasjon om dette fra virksomheten senest første gangen den kommuniserer med deg.

Unntak

Retten til å protestere gjelder ikke i følgende tilfeller:

  • Personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med virksomheten.
  • Virksomheten er pålagt i lov eller forskrift å behandle personopplysningene dine. Dette gjelder for offentlige virksomheter i de aller fleste tilfeller.
  • Det er nødvendig for virksomheten å behandle opplysningene i forbindelse med et rettskrav, for eksempel et søksmål eller et erstatningskrav.
  • Personopplysninger behandles for formålene forskning eller statistikk, og behandlingen er nødvendig for at virksomheten skal kunne utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Retten til å protestere gjelder heller ikke dersom virksomheten kan vise at tungtveiende grunner går foran protesten din. I denne vurderingen kan det ha noe å si hvordan behandlingen av personopplysninger påvirker deg.

Du kan alltid motsette deg direkte markedsføring

Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har du alltid rett til å protestere. Det finnes ingen unntak fra denne regelen, så virksomheten må respektere protesten din.