Rett til å protestere

Rett til å protestere

Noen ganger har du rett til å protestere mot at personopplysningene dine brukes av virksomheten.

Noen ganger behandles personopplysningene dine uten ditt samtykke. Mange føler da at de mister kontrollen over egne opplysninger. For å bøte på dette inneholder loven en bestemmelse om at du i en del tilfeller kan protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet (jf. personvernforordningen artikkel 21).

En protest kan gjøre at virksomheten ikke lenger kan bruke personopplysningene. Med mindre opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg, skal de også slettes.

Virksomheten skal svare på protesten din uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.

I de tilfellene der du kan ha rett til å protestere, skal du alltid få separat informasjon om dette fra virksomheten senest første gangen den kommuniserer med deg.

Unntak

Retten til å protestere gjelder ikke i følgende tilfeller:

  • Personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med virksomheten.
  • Virksomheten er pålagt i lov å behandle personopplysningene dine.

Retten til å protestere gjelder heller ikke dersom virksomheten kan vise at tungtveiende grunner går foran protesten din. I denne vurderingen kan det noen ganger ha noe å si hvordan behandlingen av personopplysninger påvirker deg.

Du kan alltid motsette deg direkte markedsføring

Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har du alltid rett til å protestere. Det finnes ingen unntak fra denne regelen, så virksomheten må respektere protesten din .