Oversikt over registrerte personvernombud

På grunn av en teknisk feil må vi for en periode dessverre avpublisere oversikten over virksomheter med personvernombud, og ombudenes kontaktopplysninger. Vi håper at vi igjen kan publisere denne oversikten innen midten av september.

Vi minner om at alle virksomheter med personvernombud har plikt til selv å offentliggjøre ombudets kontaktopplysninger (etter personvernforordningen 37). Du vil normalt finne informasjon om ombudet i personvernerklæringen på virksomhetens nettsted.

11