Oversikt over registrerte personvernombud

På grunn av en teknisk feil har vi dessverre måttet avpublisere oversikten over virksomheter med personvernombud, og ombudenes kontaktopplysninger. 

Vi minner om at alle virksomheter med personvernombud har plikt til selv å offentliggjøre ombudets kontaktopplysninger (etter personvernforordningen artikkel 37). Du vil normalt finne informasjon om ombudet i personvernerklæringen på virksomhetens nettsted.