Oversikt over registrerte personvernombud

På grunn av en teknisk feil har vi dessverre måttet avpublisere oversikten over virksomheter med personvernombud, og ombudenes kontaktopplysninger. 

Vi minner om at alle virksomheter med personvernombud har plikt til selv å offentliggjøre ombudets kontaktopplysninger (etter personvernforordningen artikkel 37). Du vil normalt finne informasjon om ombudet i personvernerklæringen på virksomhetens nettsted.

Hvis du har behov for informasjon om hvem som er personvernombud i en virksomhet, send en e-post til så vil vi hjelpe deg så godt vi kan.