Oversikt over registrerte personvernombud

Her er en oversikt over virksomheter som har meldt at de har opprettet personvernombud (i overensstemmelse med artiklene 37-39 i personvernforordningen). Oversikten oppdateres normalt hvert døgn.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten ikke gir et helt fullstendig bilde av antall virksomheter med personvernombud. Dette kan blant annet skyldes at et personvernombud også representerer underliggende selskaper.

Ved søk på en virksomhet kan feltet under overskriften "Personvernombud" være tomt. Det skyldes at virksomheten ikke har krysset av for at personvernombudets navn og/eller kontaktopplysninger kan publiseres i denne oversikten. Virksomhetene har imidlertid plikt til å selv offentliggjøre ombudets kontaktopplysninger. Du vil vanligvis finne disse opplysningene i virksomhetens personvernerklæring.

(Sektorklassifiseringen bygger på Statistisk sentralbyrås (SSB) standard for næringsgruppering og hentes fra enhetsregisteret i Brønnøysund.)

Finner du feil?

Oversikten er i all hovedsak basert på hva de behandlingsansvarlige virksomhetene selv har meldt inn via Altinn, se veiledningen vår om hvordan dette skal gjøres.

Dersom du finner feil eller mangler, setter vi pris på om du kan kontakte den aktuelle virksomheten og gjøre dem oppmerksom på dette, slik at de kan få sendt inn oppdaterte opplysninger.

Virksomhet Sted Sektor
{{item.CompanyName}} {{item.Municipality}} {{item.Sector}}
Personvernombud
{{item.Name}}

{{item.Email}}
Organisasjonsnummer
{{item.OrgNumber}}