Oversikt over registrerte personvernombud

Nedenfor er en oversikt over virksomheter som har meldt via Altinn at de har opprettet personvernombud (i overensstemmelse med artiklene 37-39 i personvernforordningen). Sektorklassifiseringen bygger på Statistisk sentralbyrås (SSB) standard for næringsgruppering og hentes fra enhetsregisteret i Brønnøysund.

Oversikten oppdateres fortløpende. Vi gjør oppmerksom på at oversikten ikke gir et fullstendig bilde av virksomheter med personvernombud. Dette kan blant annet skyldes at man innen konsern kan ha meldt inn et personvernombud som også representerer konsernets underliggende selskaper.

Ved søk på en virksomhet kan feltet "Ombudsopplysninger" være tomt. Det skyldes at virksomheten ved innmelding har bedt om at personvernombudets kontaktopplysninger ikke blir publisert i vår oversikt. Virksomheten er imidlertid pliktig til selv å offentliggjøre ombudets kontaktopplysninger. Du vil normalt finne disse i virksomhetens personvernerklæring.

Virksomhet Sted Sektor
{{item.CompanyName}} {{item.Municipality}} {{item.Sector}}
Ombudsopplysninger
{{item.Name}}

{{item.Email}}
Adresse
{{item.Street}}
{{item.ZipCode}}, {{item.Municipality}}