Kan Datatilsynet hjelpe meg med innsyn, sletting eller retting i Schengen informasjonssystem?

I medhold av SIS-loven § 21 skal Datatilsynet, etter begjæring fra den registrerte kontrollere om opplysningene om vedkommende i SIS er riktige, om reglene om innsyn er fulgt, og om opplysningene er registrert og bruk i samsvar med denne loven. Dersom opplysningene er lagt inn av en part i et annet medlemsland, skal kontrollen foretas i samråd med dette landets kontrollorgan.

Les mer: