Når kan opplysninger om meg bli lagret i Schengen informasjonssystem?

Myndighetene har adgang til å lagre opplysninger i Schengen informasjonssystem (SIS) om personer som:

  • ønskes pågrepet og utlevert
  • skal forvares av hensyn til sin egen sikkerhet
  • er uønskede i Schengen-området
  • får sin identitet misbrukt av andre
  • skal stille som vitner eller tiltalte i en straffesak
  • er dømt og skal starte soning eller få forkynt dommen
  • er under politiets observasjon eller skal underlegges målrettet kontroll på bakgrunn av at man antar at vedkommende vil begå svært alvorlige straffbare handlinger

Les mer om Schengen informasjonssystem (SIS II)