Hvor lenge blir opplysningene lagret i Schengen informasjonssystem (SIS II)?

Opplysninger som har blitt lagret i Schengen informasjonssystem (SIS II) skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for formålet med registreringen. Kripos, som er ansvarlig for den norske delen av SIS, skal sikre at behovet for sletting blir jevnlig vurdert.

Les mer om Schengen informasjonssystem (SIS II)