Hvem har tilgang til opplysninger fra SIS II?

Det er kun personell som har fått opplæring som skal kunne bruke systemet. Følgende etater har tilgang:

  • Politiet
  • utlendingsmyndighetene
  • Justisdepartementet (overordnet myndighet)
  • Datatilsynet (tilsynsrolle)
  • Tollmyndighetene
  • Kystvakten

Tollvesenet og Kystvakten kan få utlevert opplysninger på forespørsel. Dette gjelder bare opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne løse sine oppgaver.

Les mer om Schengen informasjonssystem (SIS II)