Hva kan lagres i Schengen informasjonssystem?

Om personer kan det bare registreres:

 • fornavn, etternavn og eventuelt aliasnavn, og i tillegg første bokstav i eventuelle andre fornavn
 • særlige fysiske kjennetegn
 • kjønn, fødselsdato og fødested
 • statsborgerskap
 • angivelse av om vedkommende er bevæpnet eller anses som voldelig
 • begrunnelse for at meldingen er innført i SIS II
 • opplysninger om hvilke tiltak som skal iverksettes overfor denne personen

Det kan også registreres opplysninger om stjålne eller forsvunne gjenstander:

 • motorkjøretøyer, tilhengere og campingvogner
 • skytevåpen og pengesedler
 • blankodokumenter
 • legitimasjonsdokumenter (pass, identitetskort, førerkort)

Dette i følge SIS-loven §§ 6-9.

Les mer om Schengen informasjonssystemer (SIS II)