Når åpner sandkassen for søknader til andre pulje?

Vi sikter på å åpne opp for søknader til andre runde i medio juni. Da vil vi komme med mer utfyllende informasjon om søknadsprosessen. 

All informasjon om sandkassen er samlet på en egen temaside