Hva er kriteriene for å delta?

I utvelgelse av prosjekter vil Datatilsynet blant annet legge vekt på om prosjektet belyser relevante problemstillinger, eller benytter teknologi og personopplysninger som kan være til nytte for andre aktører. Vi ønsker dessuten å inkludere et bredt utvalg deltakere fra både privat og offentlig sektor, og både store og små virksomheter.

I rammeverket for sandkassen kan dere lese om hva de overordnede kravene for opptak vil være

All informasjon om sandkassen er forøvrig samlet på en egen temaside