Hva er kriteriene for å delta?

For å bli tatt opp i sandkassen, må prosjektet oppfylle noen overordnede kriterier. Prosjektet må:

  • Involvere bruk av kunstig intelligens (jf. definisjonen av kunstig intelligens i regjeringens Strategi for kunstig intelligens) og berøre bruk av personopplysninger
  • Være til nytte for enkeltindividet eller ha gevinst for samfunnet
  • Involvere bruk av løsninger som er innovative
  • Ha betydelig nytte av å delta i sandkassen

Når vi åpner sandkassen for søknader vil vi utarbeide mer detaljerte kriterier. Vi vil informere om disse så snart de er klare. Antall prosjekter som blir tatt opp vil avhenge av tilsynets kapasitet. Vi vil ta opp prosjekter i flere omganger.