Hvor går pengene fra overtredelsesgebyr som Datatilsynet gir?

Virksomheter og personer som bryter personvernregelverket kan bli ilagt et overtredelsesgebyr av Datatilsynet. Pengene fra et overtredelsesgebyr går til det offentlige, på samme måte som penger fra en bot går til det offentlige.

Det er altså ikke de berørte av bruddet som får disse pengene. Hvis du er berørt av et brudd, kan du imidlertid ha rett til erstatning for skade du har lidd som følge av brudd på dette regelverket.