Hvor går pengene fra overtredelsesgebyr som Datatilsynet gir?

Virksomheter og personer som bryter personvernregelverket kan bli ilagt et overtredelsesgebyr av Datatilsynet. Pengene fra et overtredelsesgebyr går til statskassen, på samme måte som penger fra en bot går til staten.

Det er altså ikke de berørte av bruddet som får disse pengene. Hvis du er berørt av et brudd, kan du imidlertid ha rett til erstatning for skade du har lidd som følge av brudd på dette regelverket.