Kan jeg kreve erstatning dersom mine personopplysninger har blitt misbrukt, behandlet ulovlig eller har kommet på avveier?

Dersom du har lidd skade som følge av at dine personopplysninger er blitt misbrukt, behandlet ulovlig eller kommet på avveier, kan du ha rett til erstatning etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 82 og personopplysningsloven § 30.

Datatilsynet har ikke myndighet til å vurdere om du har rett til erstatning. Dersom du mener at du kan ha rett på erstatning, må erstatningskravet bringes inn for en domstol.