Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler innebærer registering og lagring av personopplysninger. Dette gjelder alle lydopptak som gjøres når en person prater.

Innledning

Hvis en virksomhet gjør opptak av samtaler, blir det registrert og behandlet personopplysninger om både innringer og den ansatte. Det kan omfatte informasjon om hvem de er og hva de har sagt.

Selv om samtalen ikke er av privat karakter, vil innholdet i samtalen utgjøre informasjon som regnes som personopplysninger. Et lydopptak vil også registrere hvordan stemmen til en person høres ut, noe som i seg selv er en personopplysning. Videre kan et lydopptak gi informasjon om sinnsstemning og andre forhold ved en person, for eksempel språklige evner. Dette er også informasjon som kan regnes som personopplysninger.

Dette betyr at lydopptak av samtaler må vurderes etter reglene som gjelder for behandling av personopplysninger, og at virksomheten må kjenne til pliktene sine etter personopplysningsloven. Selv om loven ikke har spesifikke regler om lydopptak, vil opptakene likevel falle innenfor lovens rammer.