Hvordan kan jeg sette kredittsperre?

Du kan selv bestemme om du vil sette kredittsperre. En kredittsperre gjør at det ikke går an å foreta en kredittvurdering av deg, som igjen kan føre til at du ikke kan starte abonnementer eller ta opp lån. En kredittsperre kan derfor gjøre ID-tyveri vanskeligere. For å sette kredittsperre må du ta kontakt med kredittopplysningsforetakene.

Merk: Sperren gjelder for enkeltforespørsler, men ikke ved utlevering av kredittopplysninger til banker og finansieringsinstitusjoner når disse skal brukes i forbindelse med bankenes risiko- og soliditetsvurderinger. Sperren gjelder heller ikke ved forespørsler fra inkassobyråer i forbindelse med porteføljevask og ved vurdering og inndriving av et krav.

Les mer om kredittvurdering av privatpersoner