For deg som blir kredittvurdert

Når kan en virksomhet kredittvurdere deg? I denne artikkelen forklarer vi hva som må til for at du kan bli kredittvurdert, hvilken informasjon du har krav på og hvordan du kan sette opp sperrer mot å bli kredittvurdert.

Virksomheten må ha en gyldig grunn

En virksomhet må ha et rettslig grunnlag for å kredittvurdere deg. Det betyr at de må ha en gyldig grunn.

Hvis virksomheten sitt behov for å kredittvurdere deg veier tyngre enn hensynet til personvernet ditt, vil det for eksempel kunne være en gyldig grunn. Dette må virksomheten vurdere.

Samtykke er som hovedregel ikke godt egnet i forbindelse med kredittvurdering. Grunnen er at et samtykke skal være gitt frivillig. Hvis du samtykker fordi du føler deg presset til det - for eksempel for å motta en bestemt vare - er ikke samtykket frivillig. I situasjoner der en virksomhet ønsker å kredittvurdere deg, kan det derfor være vanskelig å vite om et samtykke egentllig er frivillig.

Når du handler på kreditt, har virksomheten ofte en tungtveiende interesse i å undersøke den økonomiske situasjonen din. Det er derfor som regel greit å kredittvurdere deg hvis du handler på faktura, søker om lån, tegner et nytt abonnement og lignende.

Eksempel 1

Du er i en nettbutikk, og virksomheten tilbyr betaling med faktura. I slike tilfeller mottar du varen før du betaler. Virksomheten har da en berettiget interesse i å undersøke om du kan betale varen.

Eksempel 2

Du ønsker å abonnere på en tjeneste. I abonnementet benytter du deg av tjenesten fortløpende, mens faktura kommer i etterkant. Virksomheten har som regel en berettiget interesse i å undersøke om du kan betale for tjenesten før abonnementet inngås. 

Eksempel 3

En daglig leder er midt i et skillsmisseoppgjør. Hun lurer i den forbindelse på hvordan det egentlig står til med økonomien til den tidligere ektefellen. Hun bruker derfor selskapets abonnement hos et kredittopplysningsselskap til å søke opp eksen slik at hun kan bruke denne informasjonen i skilsmissen. Å bruke virksomhetens tilgang på denne måten er ikke lovlig. 

Det er også tilfeller der virksomheten har behov for kredittvurdering selv om det ikke gjelder handel på kreditt. Det kan for eksempel være nødvendig å kredittvurdere aktuelle kandidater for stillinger som har et betydelig økonomiansvar.

Les mer om når virksomheter kan kredittvurdere

Lurer du på hvorfor du er kredittvurdert?

Når en virksomhet kredittvurderer deg, skal du automatisk få tilsendt et gjenpartsbrev. Det er et brev som sier at du er kredittvurdert, og av hvem. Du mottar som regel det elektronisk eller ved ordinær post.

Hvis du lurer på hvorfor du er kredittvurdert, eller er uenig i kredittvurderingen, må du kontakte virksomheten som kredittvurderte deg. Vi anbefaler å kontakte virksomheten skriftlig.

Virksomheten skal svare på hvorfor du er kredittvurdert så snart som mulig, og senest innen en måned etter at de har fått henvendelsen din. Vi anbefaler i tillegg å undersøke om virksomheten som kredittvurderte deg har et personvernombud som du eventuelt kan henvende deg til dersom du er uenig i at du ble kredittvurdert.

Sperre mot kredittvurdering

Du kan sette en frivillig sperre mot kredittsjekk. Dette skal det være gratis å gjøre. Kredittsperren kan du oppheve igjen når som helst. Det er krav om elektronisk ID når du setter en slik sperre.

Ved å sette kredittsperre kan ikke virksomheter lenger kredittvurdere deg. Dette kan være praktisk dersom du mistenker at du er utsatt for id-tyveri, og du for eksempel ønsker å unngå at noen tar opp lån i ditt navn. Vær imidlertid oppmerksom på at du normalt ikke kan handle på kreditt selv heller i perioden du har satt kredittsperre.

Dersom du ønsker å sette en kredittsperre må du kontakte kredittopplysningsvirksomhetene direkte. Du finner en liste over de største kredittopplysningsvirksomhetene i en egen oversikt.