For deg som blir kredittvurdert

Når kan en virksomhet kredittvurdere deg? I denne artikkelen forklarer vi hva som må til for at du kan bli kredittvurdert, hvilken informasjon du har krav på og hvordan du kan sette opp sperrer mot å bli kredittvurdert.

Virksomheten må ha en gyldig grunn

En virksomhet må ha et rettslig grunnlag for å kredittvurdere deg. Det betyr at de må ha en gyldig grunn.

Det finnes flere ulike rettslige grunnlag i personvernregelverket, og for kredittvurdering er det det som kalles interesseavveining som er den mest aktuelle begrunnelsen. Interesseavveining betyr at virksomheten bare kan kredittvurdere deg dersom det er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse. Denne interessen må da veie tyngre enn hensynet til personvernet ditt.

Samtykke er som hovedregel ikke godt egnet i forbindelse med kredittvurdering. Grunnen er at et samtykke skal være gitt frivillig. Hvis du samtykker fordi du føler deg presset til det - for eksempel for å motta en bestemt vare - er ikke samtykket frivillig.

I situasjoner der en virksomhet ønsker å kredittvurdere deg, kan det med andre ord være vanskelig å vite om et samtykke du som skal kredittvurderes har gitt, egentllig er frivillig.

Når du handler på kreditt, har virksomheten ofte en tungtveiende interesse i å undersøke den økonomiske situasjonen din. Det er derfor som regel greit å kredittvurdere deg hvis du handler på faktura, søker om lån, tegner et nytt abonnement og lignende.

Eksempel 1

Du er i en nettbutikk, og virksomheten tilbyr betaling med faktura. I slike tilfeller mottar du varen før du betaler. Virksomheten har da en berettiget interesse i å undersøke om du kan betale varen.

Eksempel 2

Du ønsker å abonnere på en tjeneste. I abonnementet benytter du deg av tjenesten fortløpende, mens faktura kommer i etterkant. Virksomheten har som regel en berettiget interesse i å undersøke om du kan betale for tjenesten før abonnementet inngås. 

Eksempel 3

En daglig leder er midt i et skillsmisseoppgjør. Hun lurer i den forbindelse på hvordan det egentlig står til med økonomien til den tidligere ektefellen. Hun bruker derfor selskapets abonnement hos et kredittopplysningsselskap til å søke opp eksen slik at hun kan bruke denne informasjonen i skilsmissen. Å bruke virksomhetens tilgang på denne måten er ikke lovlig. 

Det er også tilfeller der virksomheten har behov for kredittvurdering selv om det ikke gjelder handel på kreditt. Det kan for eksempel være nødvendig å kredittvurdere aktuelle kandidater for stillinger som har et betydelig økonomiansvar.

Les mer om når virksomheter kan kredittvurdere.

Lurer du på hvorfor du er kredittvurdert?

Når en virksomhet kredittvurderer deg, skal du automatisk få tilsendt et gjenpartsbrev. Du mottar gjenpartsbrevet elektronisk eller ved ordinær post.

I gjenpartsbrevet finner du informasjon om hvem som har kredittvurdert deg.

Hvis du lurer på hvorfor du er kredittvurdert, eller er uenig i kredittvurderingen, må du kontakte virksomheten som kredittvurderte deg. Vi anbefaler å kontakte virksomheten skriftlig.

Virksomheten skal svare på hvorfor du er kredittvurdert så snart som mulig, og senest innen en måned etter mottak av anmodningen. Vi anbefaler i tillegg å undersøke om virksomheten som kredittvurderte deg har et personvernombud som du eventuelt kan henvende deg til dersom du er uenig i at du ble kredittvurdert.

Sperre mot kredittvurdering

Du kan sette en frivillig sperre mot kredittsjekk. Dette skal det være gratis å gjøre. Kredittsperren kan du oppheve igjen når som helst. Det er krav om elektronisk ID når du setter en slik sperre.

Ved å sette kredittsperre kan ikke virksomheter lenger kredittvurdere deg. Dette kan være praktisk dersom du mistenker at du er utsatt for id-tyveri, og du for eksempel ønsker å unngå at noen tar opp lån i ditt navn. Vær imidlertid oppmerksom på at du normalt ikke kan handle på kreditt selv heller i perioden du har satt kredittsperre.

Dersom du ønsker å sette en kredittsperre må du kontakte kredittopplysningsvirksomhetene. Du finner en liste over de største kredittopplysningsvirksomhetene i listen under. Vær oppmerksom på at listen ikke nødvendigvis er komplett.

Kredittopplysningsbyrå som kredittvurderer privatpersoner og virksomheter

Dun & Bradstreet Norge AS (Tidligere Bisnode)

Sperretjenesten til Dun & Bradstreet Norge

E-post: 
Telefon: 22 45 93 40
Postadresse: Dun & Bradstreet Norge AS, avd. Databank, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

Creditsafe

Sperretjenesten til Creditsafe

Telefon: 800 24 722
E-post: 
Postadresse: Creditsafe Norge, Box 320, 412 50 Gøteborg, Sverige

Experian

Sperretjenesten til Experian

Telefon: 815 55 420
Fax: 850 20 218
E-post:
Postadresse: Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

Tietoevry

Sperretjenesten til Tietoevry

Telefon: 23 14 45 40
E-post: 
Postadresse: Tietoevry Norway AS,  Data Services, Postboks 4, 1330 Fornebu

Kredittopplysningsbyrå som kredittvurderer virksomheter(og som ikke er nevnt i listen over)

  • Enin AS
  • Kredittreform AS
  • Kredittopplysningen AS (inkluderer KO International)
  • Proff AS