Kan arbeidsgiver kontrollere kameraovervåkningen ved hjelp av fjerntilgang?

Fordi bruken av fjerntilgang i utgangspunktet vil være svært inngripende for de ansatte, må det finnes et tungtveiende formål for at fjerntilgang gjennom en app eller internett skal være tillatt. Området som overvåkes vil være av stor betydning for vurderingen.

Bruk av slik fjerntilgang stiller i tillegg enda større krav til at datastrømmen er kryptert og sikret.