Er det lov til å bruke overvåkingskamera med lydopptak?

Det er som regel ikke tillatt å overføre eller ta opp lyd sammen med bildet fordi dette kan rammes av straffebestemmelsen om romavlytting (straffeloven § 205).

Lese mer om reglene for kameraovervåking.