Kameraovervåking - hva er lov?

Spesielt om kameraovervåking i arbeidslivet

For at en arbeidsgiver skal kunne kameraovervåke en arbeidsplass, krever loven at det må foreligge et særskilt behov dersom man skal overvåke områder der bare de ansatte ferdes.

Det er vedtatt tilleggsregler for kameraovervåking i arbeidslivet. Dere finner dem i den nye forskriften til arbeidsmiljøloven - Forskrift om kameraovervåking i virksomhet. Reglene kommer i tillegg til de generelle reglene om kameraovervåking

Som nevnt tidligere er det uansett ikke tillatt å kameraovervåke arbeidstakeres arbeidsinnsats eller hjemlige situasjoner slik som toalett- og avkledningsrom.

Kontrolltiltak

Arbeidsmiljøloven har egne regler om kontrolltiltak som kan gjelde i tillegg til personvernreglene.
Les mer på Arbeidstilsynets hjemmesider