Kameraovervåking - hva er lov?

Spesielt om kameraovervåking i arbeidslivet

Når en arbeidsgiver ønsker å installere overvåkingskamera på arbeidsplassen, gjelder både reglene i personvernforordningen, reglene om kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven og spesialreglene i forskriften for kameraovervåking i virksomhet.

Det er flere ulike interesser som må veies mot hverandre nr denne typen kontrolltiltak skal innføres: På den ene siden har arbeidstakerne rett til privatliv, noe som også gjelder på arbeidsplassen. På den andre siden kan arbeidsgiveren ha et legitimt behov for kameraovervåking for å løse problemer med for eksempel innbrudd eller nasking.

Vi har utarbeidet en egen, utdypende veiledning om kameraovervåking på arbeidsplassen der vi ser nærmere på regelverket, hva som må gjøres før overvåkingen kan starte og hvordan behandlingen kan gjennomføres for å være lovlig.