Hvilke rettigheter har jeg som registrert hos NAV?

Dersom du mottar tjenester fra NAV, må du finne seg i at NAV også registrerer opplysninger om deg. Opplysningene skal i mange tilfeller oppbevares fremover i tid, selv om du ikke lenger har behov for tjenester fra NAV. Dette følger av arkivlovgivningen og plikten forvaltningen har til å dokumentere det de gjør.

Som registrert har du rett til å vite hvilke opplysninger NAV har registrert. Retten til innsyn i opplysninger om deg selv følger av forvaltningsloven og av personvernforordningen.

Les mer om de generelle rettighetene du har

Les mer om retten til innsyn hos NAV