Har jeg rett til innsyn i pasientjournalen min?

Alle pasienter har rett til informasjon om og innsyn i opplysninger i pasientjournalen sin. Pasienter har også en rett til informasjon om hvordan opplysningene behandles. Retten til innsyn finner dere i pasientjournalforskriften § 14, helsepersonelloven § 41 og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. 

Du kan nektes innsyn i pasientjournalen din dersom det er fare for liv eller alvorlig helseskade for deg selv, eller når det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står deg nær. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2. Unntak fra retten til innsyn må vurderes for den enkelte pasient. Unntak skal begrunnes.

Les mer om innsyn i pasientjournal