Har jeg rett til innsyn i det som er registrert om meg hos velferdstjenestene (f.eks. NAV eller barnevernet)?

Du har rett til å få bekreftelse på om det behandles opplysninger om deg, og du har rett på innsyn i opplysningene. Du har også rett til innsyn i opplysninger om barn som du har foreldreansvar for. Rettigheten følger av personvernforordningen artikkel 15. 

Du kan nektes innsyn i opplysninger om deg selv dersom det er utilrådelig at du får kjennskap til opplysningene av hensyn til helsen din eller forholdet til personer som står deg nær. Du kan også nektes innsyn dersom opplysningene er underlagt taushetsplikt i, eller i medhold av, lov. Unntakene følger av personopplysningsloven § 16 første ledd bokstav a og d. Unntak skal begrunnes.

Les mer om innsyn hos velferdstjenestene