Har jeg rett til å se hvem som har lest opplysningene om meg hos velferdstjenestene, (f.eks. hos NAV eller barnevernet)?

Retten til innsyn etter personvernforordningen artikkel 15 gir ikke rett til innsyn i hvem som har lest opplysningene om deg.

Les mer om retten til innsyn hos velferdstjenestene