Kan arbeidsgiveren kreve arbeidstakernes fødselsnummer?

 

Ja, en arbeidsgiver har et saklig behov for å ha fødselsnumrene til de ansatte i visse tilfeller, slik som når virksomheten skal utbetale lønn på grunn av rapporteringsplikten til likningsmyndighetene. Det er også nødvendig med fødselsnummer for at arbeidstakerne skal få eventuelle sykepenger fra NAV, og for at skattettrekk blir registrert riktig så det kommer med på selvangivelsen. Arbeidsgiver vil i en del tilfeller også være rettslig forpliktet til å behandle arbeidstakers fødselsnummer.

Arbeidsgiveren kan ikke kreve at de ansatte skal bruke fødselsnummeret sitt for eksempel som pålogging til datasystemet eller som kode i adgangskontrollen. Her er det tilstrekkelig at det opprettes et annet brukernavn eller et passord som er entydig for brukerne.

Les mer om: