Kan fødselsnummeret stå på lønnsslippen?

Skattedirektoratet krever at lønnsslipper må inneholde fødselsnummer for å være i samsvar med deres regelverk. Alle arbeidsgivere må derfor inkludere fødselsnummer på lønnsslippene for å tilfredsstille kravene i skattelovgivningen.

Dersom dette skal formidles til arbeidstakerne på e-post, må det sendes kryptert for å oppfylle kravene i personopplysingsloven.

Les mer om: