Kan klasselister eller lignende leveres ut?

Lister over elever og barn i offentlige skoler og barnehager er offentlige dokumenter. Hovedregelen er da at så lenge listene bare inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsnummer, er hele listen offentlig og kan oppgis når noen ber om innsyn etter reglene i offentlighetsloven. Skolen må imidlertid vurdere om noen av opplysningene er taushetsbelagt, for eksempel om et barn bor på en barnevernsinstitusjon eller har hemmelig adresse. Slike opplysninger skal ikke leveres ut.

I den enkelte klassen kan skolen levere ut elevlister med kontaktinfo til elevene i klassen slik at det blir lettere for foreldre og elever å ta kontakt med hverandre. Personopplysningsloven tillater at kontaktopplysninger utleveres på denne måten når det er saklig grunn til det. 

Skolen må imidlertid ta forholdsregler for å ikke bryte taushetsplikten også når klasselister utleveres. Datatilsynet anbefaler at skolen har en dialog med foreldrene før slike lister deles ut, for å sikre at taushetsbelagte opplysninger ikke blir delt. 

Les mer om klasse-/elevlister som offentlige dokumenter