Personvernombudet vi ønsker å registrere har utenlandsk postadresse hos en virksomhet som ikke har norsk organisasjonsnummer. Hvordan registrerer vi ombudets kontaktopplysninger?

Personvernombud med ikke-norsk postadresse kan ikke meldes via Altinn. Send en epost til og oppgi både virksomhetens og personvernombudets navn og kontaktopplysninger. Vi vil sørge for at dette blir manuelt registrert.

Les mer om registrering av personvernombud