Må også databehandlere opprette personvernombud?

Både den behandlingsansvarlige og databehandler er pålagt å ha personvernombud hvis kriteriene i forordningens artikkel 37 er oppfylt. Avhengig av hvem som oppfyller kriteriene kan dermed begge være pålagt å ha personvernombud, eller bare behandlingsansvarlig eller bare databehandleren.

Et eksempel:

En liten familiebedrift selger hvitevarer og kjøper tjenester av et webanalysebyrå for å tilby målrettet reklame på nettsiden sin. Familiebedriften sin behandling av personopplysninger er såpass begrenset at det ikke faller inn under begrepet «stor skala». Webanalysebyrået derimot har så mange forskjellige kunder at dette til sammen tilsvarer behandling av personopplysninger i stor skala. I dette tilfellet skal webanalysebyrået utnevne personvernombud, mens familiebedriften ikke har den samme plikten.

Les mer om personvernombudsordningen