Kan virksomheten opprette personvernombud på frivillig basis?

Ja. Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter som gjør en omfattende innsamling og bruk av personopplysninger, eller som behandler opplysninger som er særlig beskyttelsesverdige, å opprette et personvernombud. Dette gjelder også de som ikke er pålagt å gjøre det. Vær da oppmerksom på at dersom dere oppretter ombud på frivillig initiativ, vil regelverkets bestemmelser gjelde på lik linje som for lovpålagte ombud. Et personvernombud er, uansett om det er pålagt eller frivillig, utnevnt for å ha oversikt over alle behandlingene av personopplysninger som skjer i virksomheten.

En virksomhet står fritt til å ansette eller leie inn arbeidskraft for å ivareta personvernet uten at disse personene har rollen som personvernombud. I slike tilfeller er det viktig at det kommer tydelig fram, både innad og utad i virksomheten, at tittelen, oppgavene og rollen til disse ikke skal forveksles med et personvernombud.

Les mer om personvernombudsordningen