Kan man være ombud og bosatt eller ansatt utenfor Norge?

Dersom virksomheten er etablert i Norge, er det norsk lov som gjelder. Det er ingenting i veien for at ombudet kan være utenlandsk eller bosatt i utlandet, men det er viktig at ombudene snakker/forstår ett skandinavisk språk, slik at de kan kommunisere med de registrerte.

Les mer om personvernombudsordningen