Kan én person være ombud for flere virksomheter?

Ja. Flere offentlige myndigheter eller organer kan utnevne et felles ombud på vegne av flere. Dette forutsetter imidlertid at det er forsvarlig ut fra virksomhetenes struktur og størrelse, og ikke minst ut fra omfang og kompleksitet når det gjelder de personopplysningene som behandles.

Et konsern kan dessuten oppnevne ett felles personvernombud, forutsatt at alle virksomhetene innen konsernet har enkel tilgang til vedkommende.

Les mer om personvernordningen