Kan det være mer enn ett ombud i virksomheten?

Det er kun mulig å ha ett ombud per virksomhet. Personvernombudet kan være ansatt i virksomheten eller eksternt engasjert.

Virksomheten imidlertid står fritt til å gi flere medarbeidere personvernrelaterte oppgaver, gjerne knyttet opp mot personvernombudet. Virksomheten kan også kjøpe inn eksterne ombudstjenester for å avhjelpe et internt ombud dersom det er ønskelig. Hvis en virksomhet velger å fordele personvernarbeidet på flere personer, internt eller eksternt, er det viktig at ansvar og roller er avklart. Da er det viktig at det er avklart hvem som er utnevnt som personvernombud, og hvilke roller og oppgaver andre med personvernfunksjoner tilknyttet ombudet har.

Les mer om personvernombudsordningen