Hvor stor del av stillingen bør ombudsrollen være?

Vår erfaring er at dette varierer fra virksomhet til virksomhet. Noen store og dataintensive virksomheter har ombud på fulltid, med en gruppe medarbeidere rundt seg. Andre virksomheter behandler personopplysninger i begrenset omfang og har et ombud i 20 prosent stilling.

Omfang og sensitiviteten av dataene, samt kompleksiteten (for eksempel type behandlinger eller antall IT-systemer) bør være førende for hvor mye ressurser virksomheten bruker på ombudstillingen. Erfaringsmessig kan det være mer jobb i starten for å få oversikt, etablere eller oppdatere rutiner og systemer, samt opplæring.

Les mer om personvernombudsordningen