Hva skal ombudet gjøre dersom virksomheten bryter personopplysningsloven?

Som ombud må du si i fra til ledelsen om bruddene. Dersom ledelsen ikke er lydhør overfor ombudet sine synspunkt, kan du spørre Datatilsynet om konkrete råd. Ordningen mister sin verdi dersom ledelsen ikke respekterer ombudets funksjon eller ikke tar ombudet på alvor.

Skulle situasjonen fremdeles være fastlåst, og du opplever at din rolle ikke blir tilstrekkelig respektert, anbefaler vi at du vurderer å trekke deg som ombud.

Les mer om personvernombudets oppgaver eller gå til vår samleside der du finner all informasjonen vår om personvernombudets rolle