Har personvernombudet ansvar for personvernet i virksomheten?

Nei,behandlingsansvarlig har ansvaret for at virksomheten behandler
personopplysninger etter regelverket. Personvernombudet har en rådgivende og kontrollerende rolle.

Les mer om personvernombudets rolle

Les mer om personvernombudsordningen