Bør personvernombudet være internt eller eksternt ansatt?

Personvernombudet kan enten være ansatt i virksomheten eller være en ekstern person som utfører oppgavene på grunnlag av en tjenesteavtale.

En fordel med å ha et ombud internt i virksomheten er at medarbeideren ofte kjenner virksomheten bedre, og dermed lettere kan fange opp problemstillinger som oppstår underveis.

En fordel med eksterne ombud kan imidlertid være at ombudet gjerne har bred erfaring og kunnskap som kan være en fordel for virksomheter som opplever at det er utfordrende å tilegne seg den nødvendige kompetansen.

Hvis ombudet er internt må vedkommende være det som gjerne kalles en fysisk person (et menneske, til forskjell fra det som kalles en «juridisk person» eller en organisasjonsenhet). Også der personvernombudsrollen ivaretas av en ekstern leverandør må det tilbys en fysiske kontaktperson for virksomheten som leverandøren av tjenesten ivaretar ombudsrollen på vegne av.

Les mer om personvernombudsordningen