Kan noen kreve å få fødselsnummeret mitt?

Ja, du er forpliktet til å oppgi fødselsnummeret ditt hvis virksomheten som ber om det har hjemmel til det.

Du kan nekte å gi fra deg fødselsnummeret hvis

  • virksomheten som ber om fødselsnummer ikke kan vise til lovhjemmel eller ikke har saklig behov for opplysningen
  • det er mulig å oppnå tilfredsstillende identifikasjon ved å bruke andre metoder.

Les mer om fødselsnummer