Kan fødselsnummeret sendes per e-post eller post?

Når fødselsnummer sendes, skal det ikke være tilgjengelig for andre enn mottakeren.

Når fødselsnummer sendes per post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten.

Vi anbefaler kryptering ved sending av fødselsnummer på usikret e-post, men virksomheten må gjøre egne vurderinger basert på den konkrete situasjonen slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås.

Les mer om informasjonssikkerhet