Hvilke vurderinger om bruk av fødselsnummer må skoleeier gjøre når de skal gi foresatte tilgang til læringsplattformen?

Skoleeier må alltid gjøre en risikovurdering av bruken av alle systemer de bruker som inneholder personopplysninger.

Les mer om risikovurdering

Som skoleeier må du gjøre en vurdering om det er nødvendig å bruke fødselsnummer som unik identifikator, eller om du kan bruke en annen unik identifikator for hver enkelt. Fødselsnummer bare kan benyttes når det foreligger et saklig behov for sikker identifisering og når fødselsnummeret er nødvendig for å oppnå sikker identifisering.

Les mer om fødselsnummer

Dersom fødselsnummer skal brukes, må skoleeier sørge for at fødselsnummer overføres kryptert mellom skoleadministrativt system og læringsplattform.

Skoleeier må inngå en databehandleravtale med leverandører av system som behandler personopplysninger på deres vegne. Databehandler skal ikke ha tilgang til andre opplysninger om de som er registrert enn det som er nødvendig etter formålet. Databehandler skal ikke bruke disse opplysningene til egne formål.

Les mer om databehandleravtale