Er det nødvendig at leverandør av læringsplattformen får foresattes fødselsnummer?

Leverandør skal ikke lage en løsning som forutsetter fødselsnummer som identifikator dersom skoleeier ikke mener det er nødvendig.

Det skal være opp til skoleeier å bestemme hva som er unik identifikator i læringsplattformen. Dersom skoleeieren har en annen bruker-id ved for eksempel å bruke Feide (Kunnskapsdepartementets identifiseringsløsning for ansatte og elever), mener vi at leverandøren ikke har behov for å vite fødselsnummer. Det er tilstrekkelig unikt at det finnes en entydig bruker-id kombinert med navn og skole.

For foresattes tilgang til læringsplattformen, kan det være nødvendig å bruke en annen bruker-id enn Feide. Skoleeier må gjøre en vurdering om det er nødvendig å bruke fødselsnummer som unik identifikator eller om de kan bruke en annen unik identifikator for hver enkelt.

Dersom leverandør av læringsplattformen benytter ID-porten (MinID eller BankID) for å gi tilgang til foresatte, er det nødvendig med fødselsnummer. ID-porten er en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester hvor formålet er sikker pålogging. Det vil i denne forbindelse være tillatt å innhente fødselsnummer for å autentisere brukerne.

Les mer om ID-porten