Kan arbeidsgiveren kreve politiattest?

Arbeidsgivere kan bare kreve politiattest fra søkere til en stilling når det står uttrykkelig i lov eller forskrift at de har mulighet til det. Dette gjelder for eksempel i vaktvirksomheter, skoler og barnehager. Arbeidssøkeren kan derfor be arbeidsgiveren om å få vite hvor det står at det skal innhentes politiattest.

Det bør gå frem av stillingsutlysningen at politiattest kreves.

Yrkesgrupper som ikke faller inn under en særlov, blant annet personer som skal ansettes i frivillige organisasjoner, incestsentre eller være vertsfamilier for utvekslingselever, kan også møte krav om  politiattest. I disse tilfellene gir politiregisterforskriften kapittel 34 hjemmel for å be om slike attester.

Les mer om politiattest

Les mer om personvern på arbeidsplassen