Må jeg ha godkjenning fra Datatilsynet for å fly drone med kamera?

Nei, du må ikke ha godkjenning fra Datatilsynet for å fly drone med kamera, med mindre du samler inn og behandler sensitive personopplysninger.

Les om når det er nødvendig med melding eller konsesjon
Les vår veiledning om bruk av droner