Kan en eiendomsmegler bruke drone til å filme et salgsobjekt og legge opptaket på nett når også min eiendom fanges opp?

Eiendomsmeglere som bruker film fra drone på denne måten skal overholde personopplysingsloven og regler om droner til kommersiell bruk som du finner på Luftfartstilsynet sine nettsider.

Etter personopplysingsloven må eiendomsmegleren ha et behandlingsgrunnlag i personopplysingsloven § 11, jf. 8 for å kunne gjøre et slikt opptak og publisere det på nett. Dette kan for eksempel være samtykke fra deg, eller at eiendomsmegler har en berettiget interesse i å filme salgsobjektet med dronen og denne interessen veier tyngre enn ditt krav på personvern.

Dersom eiendomsmegleren filmer din eiendom har vedkommende plikt til å gi deg informasjon som beskrevet i personopplysingsloven § 19. Dette skal skje på eget initiativ fra eiendomsmegleren og du skal få informasjon før opptaket gjøres.

Eiendomsmegleren er også pålagt å sørge for at dine rettigheter som registrert etter personopplysingsloven ivaretas. For eksempel har du rett til å kreve innsyn i opptaket, og du har krav på at opptaket behandles i tråd ned kravene til informasjonssikkerhet i personopplysingsloven.

Les vår veiledning om bruk av droner
Les mer om din rett til informasjon 
Les om personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger