Hvorfor står fødselsnummeret på regningene mine?

Banker, kemnere, finansforetak og andre har ofte bygget opp sine reskontrosystemer med fødselsnummer som sikker identifikasjon. Dette forenkler saksrutinene for virksomheten. Datatilsynet mener allikevel det er unødvendig at fødselsnummeret oppgis i tillegg til hvem som er kontoeier, vedkommendes adresse samt kontonummer.