Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

De registrertes rettigheter etter nytt regelverk

Mange av kravene til behandling av personopplysninger videreføres fra dagens regelverk. Veilederen beskriver de registrertes rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger. Den er basert på kapittel 3 i forordningen. 

Skriv ut veileder
De registrertes rettigheter etter nytt regelverk