Klage til Datatilsynet

Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern. Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende en skriftlig klage til oss.

Datatilsynets jobb er å kontrollere at regelverket blir fulgt.
Les mer om våre oppgaver

Hvis du ønsker å klage formelt på noe du mener er et brudd på personvernregelverket, må du sende en skriftlig henvendelse til vår postadresse:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

(Vi jobber for tiden med et elektronisk klageskjema der opplysninger som sendes inn vil være tilstrekkelig sikret.)

Hvis du bare vil sende oss et anonymt tips, kan du også gjøre det ved hjelp av et eget skjema

Les neste punkt nøye før du eventuelt sender inn klage.

Før du klager til oss

For å sikre en effektiv saksbehandling, bør du kontakte den behandlingsansvarlige (virksomhet, bedrift, firma, institusjon, foretak, forening, person eller lignende) før du klager til oss. Ofte vil saken kunne løse seg allerede da. Vi anbefaler at du legger ved relevant korrespondanse med den behandlingsansvarlige og eventuell annen dokumentasjon. Du må beskrive hva klagen gjelder.

Få med følgende i klagen:

  • Hvem du klager på – navn på virksomhet
  • En beskrivelse av hva klagen gjelder
  • Dine kontaktopplysninger (kun navn, telefon og postadresse)
  • Eventuell dokumentasjon på korrespondanse med virksomheten

Flere virksomheter er dessuten pålagt å ha et personvernombud som fungerer som kontaktperson for spørsmål om behandling av personopplysninger og de rettighetene du har etter personopplysningsregelverket. Undersøk derfor om virksomheten har et personvernombud eller andre kontaktpunkter.

Vi anbefaler på det sterkeste at du kontakter personvernombudet for bistand før du eventuelt klager til oss på grunn av den lange saksbehandlingstiden vår.

Merk

Datatilsynet er underlagt forvaltningsloven og offentlighetsloven i saksbehandlingen. 

Vi har dessverre for tiden stor arbeidsmengde. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ligger akkurat nå på rundt ett år. Merk at det kan være store variasjoner fra sak til sak, så noen saker kan dessverre ta enda lengre tid å behandle.

For informasjon om saken din, kan du ta kontakt med arkivet vårt på telefon 22 39 69 00 eller .

Utestengt fra brukerkonto og vil klage til oss?

Mange sender oss klager fordi brukerkontoen deres, for eksempel på sosiale medier, har blitt blokkert. Datatilsynet har hverken myndighet eller kapasitet til å avgjøre om en slik utestengelse var berettiget eller lovlig. 

Vi har laget en veiledning skisserer noen typiske problemstillinger for personvernet, og gir noen råd med på veien.

Utestengt fra brukerkonto og vil klage til oss?