Logo for personvernombud

Personvernombud som er registrert i Altinn har egen logo. Ombudene kan fritt benytte logoen i sitt arbeid som personvernombud.

Last logoen ned ved å høyreklikke på den, og velg "lagre som..." / "save picture as.."