Nyttige nettverk og studietilbud

Når du jobber som personvernombud er det ikke bare en forutsetning at du kjenner personvernlovgivningen før du går inn i rollen, men også at du hele tiden vedlikeholder og bygger videre på personvernkompetansen. Vi har derfor noen tips til nettverk og studier som vil kunne være aktuelle.

I personvernforordningen er det forutsatt at personvernombudet har dybdekunnskap om personvernlovgivningen og øvrige faglige og personlige kvalifikasjoner som er nødvendig for å utføre de oppgavene som er nevnt i artikkel 39. Les mer om kvalifikasjonskrav for personvernombudet.

I den sammenhengen er det uvurderlig å knytte kontakt med andre personvernombud, og å benytte deg av ulike studietilbud, kurs og seminarer. 

Foreningen personvernombudene og andre nettverk

Foreningen Personvernombudene har medlemmer fra både offentlig og privat sektor og holder månedlige medlemsmøter. Foreningen er åpen for alle som er registrert som personvernombud hos Datatilsynet eller har personvernrådgivning som en av sine primære arbeidsoppgaver. Datatilsynet har et nært samarbeid med foreningen og deltar ofte med foredragsholdere på medlemsmøtene deres.

I tillegg finnes egne sektorvise eller regionale nettverk for personvernombud. Det finnes nettverk innen kommuner og fylkeskommuner, utdanning, helse- og forskning, finanssektoren arbeidstakerorganisasjoner og mange flere. Ta gjerne kontakt med Datatilsynets kontaktperson for personvernombud dersom du vil ha tips om nettverk som kan passe for deg.

Deltidsstudier skreddersydd for personvernombud

Datatilsynet tilbyr ikke grunnleggende kursing i personvernregelverket da det finnes mange eksterne aktører på markedet som tilbyr alt fra dagskurs til mer omfattende kurs og studier som går over tid. For noen personvernombud er det naturlig å ta litt av gangen, eller å kombinere forskjellige kurs. For andre vil det beste være å finne en generell opplæring av en varighet som gjør det mulig å gå mer i dybden.

Det finnes personvernstudier som egner seg ved siden av jobb og som er nærmest skreddersydd for deg som er helt ny i rollen som personvernombud.

  • Høgskolen i Innlandet (HINN) er et av få studiesteder som tilbyr deltidsstudie i personvern (inn.no). Studiet skal gi deltakerne en grunnleggende kompetanse om personvernregelverket slik at de blir kvalifisert for å bidra til å etterleve lovgivningen i sine virksomheter. Deltidsstudiet er utviklet i samarbeid med Datatilsynet og gir 15 studiepoeng. Studiet gjennomføres normalt en gang i året, om høsten.

  • Handelshøyskolen BI tilbyr et kurs på bachelornivå som egner seg godt for deltidsstudenter. Kurset "Personvern og GDPR" (bi.no) gir 7,5 studiepoeng og gjennomføres normalt både høst og vår.

  • Oslo Met, Storbyuniversitetet tilbyr studiet "personvernrett" (student.oslomet.no), som inngår som del av to masterstudier, men kan også tas separat. Det gir 10 studiepoeng og gjennomføres normalt om høsten.

  • Juristenes utdanningssenter tilbyr ulike kurs om personvern (jus.no), som er åpne også for ikke-jurister.

I tillegg tilbyr også advokat- og konsulentselskaper og andre, slik som Foreningen Kommunal informasjonssikkerhet - KINS (kins.no), ulike kurs og seminarer om personvern og informasjonssikkerhet.